Toyota tiếp tục dẫn đầu thị trường

Trong 6 tháng cuối năm hãng xe Toyota tiếp tục dẫn đầu thị trường . Theo Hiệp hội…